GalerijaFotografije sa sajma optike SILMO 2015 

 

---------------------------------------------------------------

Zora Šarac sa Robertom Chapellom (predsednik WCO)

Konferencija Optometrije Opatija 2012

 

SA SAJMA BEOOPTA 2011

 

Sastanak na Akademiji optometrije-Munchen 2012

 

Kongres ECCO na Kipru

 

 

NOVOGODIŠNJA ŽURKA OPTIČARA 26.12.2010

*BROD KEJ*BEORAD

___________________________________________

Godišnja skupština UOOS decembar 2009

 

Novogodišnja žurka optičara decembar 2009

 

 

Sastanak optičara 05.09.2009 Beograd

Matković Ivan-Novi Sad

 

ECOO MEETING - EUROPEAN ACADEMY - Lausanne
14 - 17 May 2009

Generalna skupština ECOOa maj 2009, Lausanne

 

Otvaranje EAOO, Lausanne, maj 2009

 

Svečanost povodom osnivanja EAOO, dodela ECOO diploma

 

Academy’s new Board of Trustees

 

predsednik ECOO, Cagnolati

 

SAJAM OPTIKE BEO-OPTA 2009
Kongresni centar Beo Expo Beograd

sastanak Udruženja, sajam optike, april 2009

 

sastanak Udruženja, sajam optike, april 2009

 

sastanak, načelnica Ministarstva zdravlja Tijana Radojčić, inspektor Bojan Bukumirić

 

Kongres Brno - Feb 2009 Sastanak predsednika udruženja EEC zemalja

 

 

Novogodišnja žurka - Dec 2008

 

 

Prva grupa optometrista (Innsbruck 2008)

 

Ispit Optometrije u Insbruku - Maj 2008

 

Konferencija u Londonu - April 2008

 

 

Kongres Optometrije Brno 2008

 

 

Sajam Optike u Beogradu - Mart 2008

 

 

Koktel parti na sajmu optičara (New York club)

 

 

Druženje optičara